Loading color scheme

Fyzioterapie vznikla z řeckého slova „physis“ (příroda) a „therapeia“ (léčení), využívá tedy přirozených přírodních podnětů k zachování a obnově zdraví člověka.
Fyzioterapie v dnešní době je částí rehabilitace a zabývá se prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních poruch pohybového aparátu.
Fyzioterapeut volí léčbu (metody) cíleně na základě vyšetření pacienta (jeho aktuálního zdravotního stavu) s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu a nejnovějších vědeckých poznatků, ve kterých se průběžně vzdělává.

Seznamte se s metodami fyzioterapie, se kterými pracujeme.