Loading color scheme

SPIRÁLNÍ DYNAMIKA

SPIRÁLNÍ DYNAMIKA je cvičení na neurofyziologickém podkladu, jenž pracuje s přetvořením nevhodných pohybových stereotypů zakódovaných v mozku na vhodnější způsoby pohybového chování.